EWIDENCJA WYCHOWANKÓW - zrzuty ekranu

Zrzuty ekranu

Przykładowe zrzuty ekranu programu EWIDENCJA WYCHOWANKÓW

<strong>Okno główne programu EW</strong><br />Program ma na celu usprawnić pracę specjalistycznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej. Usprawnienie polega na automatyzacji procesów związanych z przyjęciem, zarządzaniem danymi związanymi z wychowankami, organizowaniem czasu wychowankom, gromadzeniem wywiadów środowiskowych.

Okno główne programu EW
Program ma na celu usprawnić pracę specjalistycznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej. Usprawnienie polega na automatyzacji procesów związanych z przyjęciem, zarządzaniem danymi związanymi z wychowankami, organizowaniem czasu wychowankom, gromadzeniem wywiadów środowiskowych.

<strong>Karty zgłoszenia</strong><br />W tym module przechowywane są informacje dotyczące kart zgłoszenia osób do placówki opiekuńczo - wychowawczej. Z okna mamy możliwość przejścia bezpośrednio do wywiadów i harmonogramu zajęć osoby, której dotyczy wskazana karta zgłoszenia.

Karty zgłoszenia
W tym module przechowywane są informacje dotyczące kart zgłoszenia osób do placówki opiekuńczo - wychowawczej. Z okna mamy możliwość przejścia bezpośrednio do wywiadów i harmonogramu zajęć osoby, której dotyczy wskazana karta zgłoszenia.

<strong>Karta zgłoszenia</strong><br />Przykładowe okno modyfikacji karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia
Przykładowe okno modyfikacji karty zgłoszenia.

<strong>Osoby</strong><br />Okno zawiera słownik osób wykorzystywanych w programie.

Osoby
Okno zawiera słownik osób wykorzystywanych w programie.

<strong>Szkoły</strong><br />Okno zawiera słownik szkół wykorzystywanych w programie.

Szkoły
Okno zawiera słownik szkół wykorzystywanych w programie.

<strong>Wywiady</strong><br />Moduł służy do gromadzenia i zarządzania wywiadami środowiskowymi dotyczącymi wychowanków. Dodane wywiady można kopiować.

Wywiady
Moduł służy do gromadzenia i zarządzania wywiadami środowiskowymi dotyczącymi wychowanków. Dodane wywiady można kopiować.

<strong>Wywiad</strong><br />Przykładowe okno modyfikacji wywiadu - zakładka "Część I" (pełen wywiad składa się z dziewięciu części).

Wywiad
Przykładowe okno modyfikacji wywiadu - zakładka "Część I" (pełen wywiad składa się z dziewięciu części).

<strong>Harmonogramy zajęć</strong><br />Moduł zawiera harmonogramy zajęć wychowanków placówki. Za pomocą modułu można organizować czas wychowanków.

Harmonogramy zajęć
Moduł zawiera harmonogramy zajęć wychowanków placówki. Za pomocą modułu można organizować czas wychowanków.

<strong>Harmonogram zajęć</strong><br />Przykładowe okno modyfikacji harmonogramu zajęć.

Harmonogram zajęć
Przykładowe okno modyfikacji harmonogramu zajęć.

<strong>Wydruk dokumentu</strong><br />Przykładowy wydruk dokumentu stworzonego w edytorze programu. Edytor zawiera zestaw niezbędnych funkcji umożliwiających proste redagowanie treści.

Wydruk dokumentu
Przykładowy wydruk dokumentu stworzonego w edytorze programu. Edytor zawiera zestaw niezbędnych funkcji umożliwiających proste redagowanie treści.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2023