FINANSE KSIĘGOWOŚĆ - zrzuty ekranu

Zrzuty ekranu

Przykładowe zrzuty ekranu programu FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ

<strong>Okno główne programu FK</strong><br />Program przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem. Zastępuje on ręczne prowadzenie kartotek syntetycznych i analitycznych. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Okno główne programu FK
Program przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem. Zastępuje on ręczne prowadzenie kartotek syntetycznych i analitycznych. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych.

<strong>Kartoteka kont</strong><br />Moduł ten zawiera strukturę kont wybranej kartoteki w wybranym roku budżetowym. Konta posiadają strukturę drzewiastą, której korzeniem jest zawsze konto syntetyczne.

Kartoteka kont
Moduł ten zawiera strukturę kont wybranej kartoteki w wybranym roku budżetowym. Konta posiadają strukturę drzewiastą, której korzeniem jest zawsze konto syntetyczne.

<strong>Konto</strong><br />Oprócz podstawowych parametrów konta takich jak: nazwa, numer w oknie tym mamy możliwość zdefiniowania okresu, w którym konto obowiązuje oraz określić parametry kont podrzędnych (znak separatora, autonumeracja i zera wiodące).

Konto
Oprócz podstawowych parametrów konta takich jak: nazwa, numer w oknie tym mamy możliwość zdefiniowania okresu, w którym konto obowiązuje oraz określić parametry kont podrzędnych (znak separatora, autonumeracja i zera wiodące).

<strong>Księgowania konta</strong><br />W oknie mamy możliwość podglądu dokumentów, w których występowało wybrane konto. Dodatkowo wybierając interesującą nas pozycję widzimy podgląd całego dokumentu.

Księgowania konta
W oknie mamy możliwość podglądu dokumentów, w których występowało wybrane konto. Dodatkowo wybierając interesującą nas pozycję widzimy podgląd całego dokumentu.

<strong>Dokumenty</strong><br />Moduł ten zawiera dokumenty księgowe wybranego roku budżetowego. Dokumenty można w dowolny sposób filtrować za pomocą funkcji filtrowania znajdującej się w nagłówku każdej z kolumn. W celu ułatwienia pracy dostępny jest mechanizm kopiowania dokumentów oraz mechanizm przekierowywania dokumentów do innych kartotek.

Dokumenty
Moduł ten zawiera dokumenty księgowe wybranego roku budżetowego. Dokumenty można w dowolny sposób filtrować za pomocą funkcji filtrowania znajdującej się w nagłówku każdej z kolumn. W celu ułatwienia pracy dostępny jest mechanizm kopiowania dokumentów oraz mechanizm przekierowywania dokumentów do innych kartotek.

<strong>Dokument</strong><br />Przykładowe okno księgowania. W celu wykazania konkretnych wartości w sprawozdaniach należy oprócz wybrania konta podpiąc odpowiedni paragraf.

Dokument
Przykładowe okno księgowania. W celu wykazania konkretnych wartości w sprawozdaniach należy oprócz wybrania konta podpiąc odpowiedni paragraf.

<strong>Okno księgowania</strong><br />Podstawowe okno księgowania.

Okno księgowania
Podstawowe okno księgowania.

<strong>Okno księgowania podwójnego</strong><br />Umożliwia jednoczesne księgowanie danej kwoty po obu stronach "Winien" i "Ma".

Okno księgowania podwójnego
Umożliwia jednoczesne księgowanie danej kwoty po obu stronach "Winien" i "Ma".

<strong>Klasyfikacja budżetowa - działy</strong><br />Zawiera słownik działów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa - działy
Zawiera słownik działów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

<strong>Klasyfikacja budżetowa - rozdziały</strong><br />Zawiera słownik rozdziałów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa - rozdziały
Zawiera słownik rozdziałów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

<strong>Klasyfikacja budżetowa - paragrafy dochodów</strong><br />Zawiera słownik pragrafów dochodów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa - paragrafy dochodów
Zawiera słownik pragrafów dochodów wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

<strong>Klasyfikacja budżetowa - paragrafy wydatków</strong><br />Zawiera słownik paragrafów wydatków wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa - paragrafy wydatków
Zawiera słownik paragrafów wydatków wykorzystywanych w klasyfikacji budżetowej.

<strong>Klasyfikacja budżetowa</strong><br />Moduł zawiera plan budżetu na wybrany rok budżetowy. Program umożliwia kopiowanie planu budżetu z poprzedniego roku oraz tworzenie korekt budżetu już w trakcie trwania roku budżetowego.

Klasyfikacja budżetowa
Moduł zawiera plan budżetu na wybrany rok budżetowy. Program umożliwia kopiowanie planu budżetu z poprzedniego roku oraz tworzenie korekt budżetu już w trakcie trwania roku budżetowego.

<strong>Pozycja budżetu</strong><br />Okno umożliwia definiowanie pozycji budżetu.

Pozycja budżetu
Okno umożliwia definiowanie pozycji budżetu.

<strong>Wydruk planu budżetu</strong><br />Okno zawiera przykładowy wydruk planu budżetu.

Wydruk planu budżetu
Okno zawiera przykładowy wydruk planu budżetu.

<strong>Sprawozdania</strong><br />W module sprawozdania mamy możliwość wygenerowania sprawozdań takich jak: RB-23, RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, RB-ST, RB-WS, RB-N, RB-UN, RB-Z, RB-UZ i RB-ZN oraz wyeksportowanie ich do systemu SJO BeSTi@.

Sprawozdania
W module sprawozdania mamy możliwość wygenerowania sprawozdań takich jak: RB-23, RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, RB-ST, RB-WS, RB-N, RB-UN, RB-Z, RB-UZ i RB-ZN oraz wyeksportowanie ich do systemu SJO BeSTi@.

<strong>Sprawozdanie RB-50</strong><br />Okno zawiera wygenerowane dane dla sprawozdania RB-50. Przygotowane sprawozdanie możemy zapisać do pliku w celu poźniejszego odczytu oraz wyeksportowanie do systemu SJO BeSti@.

Sprawozdanie RB-50
Okno zawiera wygenerowane dane dla sprawozdania RB-50. Przygotowane sprawozdanie możemy zapisać do pliku w celu poźniejszego odczytu oraz wyeksportowanie do systemu SJO BeSti@.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024