KADRY PŁACE - program kadrowo-płacowy

kp

Program KADRY-PŁACE ułatwia i pomaga w pracy przy sprawach związanych z pracownikami.
Umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wydruk bardzo wielu przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac.

Dostępne funkcje programu:

 • Wprowadzanie informacji o pracowniku: dane personalne oraz dane zawodowe.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie list obecności.
 • Sporządzanie wydruków kadrowych: skierowanie na badania lekarskie, kwestionariusz osobowy, lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło, rozwiązania i wypowiedzenia umów, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia i upoważnienia, zestawienie urlopu wykorzystanego i inne.
 • Gromadzenie informacji o przebiegu zatrudnienia, tworzenie archiwum kadrowego.
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych, ekwiwalentu urlopowego.
 • Naliczanie płac dla umowy o pracę i umowy zlecenia.
 • Tworzenie list ryczałtów samochodowych.
 • Możliwość zdefiniowania dodatkowych składników płacowych.
 • Kopiowanie list płac na podstawie danych z poprzednich miesięcy.
 • Sporządzanie wydruków płacowych, m. in.: lista płac, lista dla kasjera, rachunek do umowy zlecenia, PIT 11/8b, PIT 4, PIT 8a, karta zasiłkowa, roczna karta przychodów, miesięczne zestawienie wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy i pracownika, przelewy na konta osobiste, US, ZUS.
 • Tworzenie zestawień o obniżonych składkach zdrowotnych w formie papierowej i elektronicznej.
 • Eksport danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dla placówek oświatowych.
 • Generowanie dokumentów do programu Płatnik.
 • Eksportowanie przelewów do programów bankowości elektronicznej.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Wyszukiwanie potrzebnych danych przez zastosowanie różnego rodzaju filtrów.
 • Praca na wielu stanowiskach w sieci komputerowej.
 • Dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

Program KADRY-PŁACE pracuje w środowisku Windows. Posiada przejrzysty i czytelny wygląd. Duży nacisk położono na prostotę, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy. Program jest oparty na architekturze klient-serwer, dzięki temu może pracować jako aplikacja jednostanowiskowa, a także jako program sieciowy.
Program można instalować na wielu stanowiskach bez dodatkowych opłat.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024