KADRY PŁACE - zrzuty ekranu

zrzuty ekranu

Przykładowe zrzuty ekranu programu KADRY-PŁACE

<strong>Okno główne programu KP</strong><br />Program ma na celu ułatwienie i pomoc w pracy przy sprawach związanych z pracownikami. Umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wydruk bardzo wielu przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac.

Okno główne programu KP
Program ma na celu ułatwienie i pomoc w pracy przy sprawach związanych z pracownikami. Umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wydruk bardzo wielu przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac.

<strong>Kadry</strong><br />W tym module przechowywane są informacje kadrowe wszystkich osób, które są zarejestrowane w systemie na umowę o pracę, zlecenie, lub inną formę zatrudnienia.

Kadry
W tym module przechowywane są informacje kadrowe wszystkich osób, które są zarejestrowane w systemie na umowę o pracę, zlecenie, lub inną formę zatrudnienia.

<strong>Dane pracownika</strong><br />Aby dodać nowego pracownika, wciśnij przycisk ?Nowy? w oknie ?Kadry?. W wyniku tego otworzy się okno ?Dane osobowe do umowy o pracę? lub ?Dane osobowe do umowy zlecenia? w zależności od tego, z jakiej zakładki zostało otworzone.

Dane pracownika
Aby dodać nowego pracownika, wciśnij przycisk "Nowy" w oknie "Kadry". W wyniku tego otworzy się okno ?Dane osobowe do umowy o pracę? lub ?Dane osobowe do umowy zlecenia? w zależności od tego, z jakiej zakładki zostało otworzone.

<strong>Ewidencja czasu pracy</strong><br />Okno ewidencji czasu pracy pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ewidencja czasu pracy
Okno ewidencji czasu pracy pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

<strong>Staż pracy</strong><br />Program KP umożliwia zdefiniowanie stażu pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Staż pracy
Program KP umożliwia zdefiniowanie stażu pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

<strong>Edytor dokumentów</strong><br />Program KP umożliwia przygotowanie i wydruk dokumentów na podstawie występujących w systemie szablonów wydruku.

Edytor dokumentów
Program KP umożliwia przygotowanie i wydruk dokumentów na podstawie występujących w systemie szablonów wydruku.

<strong>Lista obecności</strong><br />Okno umożliwia wydruk listy obecności pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Lista obecności
Okno umożliwia wydruk listy obecności pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

<strong>Płace</strong><br /> Moduł ten służy do zarządzania listami płac i funkcjami bezpośrednio od nich zależnymi.

Płace
Moduł ten służy do zarządzania listami płac i funkcjami bezpośrednio od nich zależnymi.

<strong>Lista płac</strong><br />Okno przedstawia listę wszystkich osób znajdujących się na konkretnej liście płac.

Lista płac
Okno przedstawia listę wszystkich osób znajdujących się na konkretnej liście płac.

<strong>Pozycja listy płac</strong><br />Obok przedstawiono okna edycji składników wynagrodzeń dla przykładowej listy płac.

Pozycja listy płac
Obok przedstawiono okna edycji składników wynagrodzeń dla przykładowej listy płac.

<strong>Wydruk listy płac</strong><br />Przykładowy wydruk listy płac.

Wydruk listy płac
Przykładowy wydruk listy płac.

<strong>Eksport do programu Płatnik</strong><br />Program KP umożliwia eksport danych kadrowo-płacowych do programu Płatnik.

Eksport do programu Płatnik
Program KP umożliwia eksport danych kadrowo-płacowych do programu Płatnik.

<strong>Eksport do programu bankowości elektronicznej</strong><br />Funkcja eksportu przelewów elektronicznych umożliwia wygenerowanie pliku, który po wczytaniu do programu obsługi bankowości internetowej może posłużyć do zlecenia bankowi wykonania przelewów.

Eksport do programu bankowości elektronicznej
Funkcja eksportu przelewów elektronicznych umożliwia wygenerowanie pliku, który po wczytaniu do programu obsługi bankowości internetowej może posłużyć do zlecenia bankowi wykonania przelewów.

<strong>Wydruk PIT-11</strong><br />Program KP umożliwia wygenerowanie wszystkich wymaganych formularzy PIT.

Wydruk PIT-11
Program KP umożliwia wygenerowanie wszystkich wymaganych formularzy PIT.

<strong>Delegacja służbowa</strong><br />W module tym możemy gromadzić, zarządzać i rozliczać wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe pracowników (delegacje), a następnie w prosty i wygodny sposób wydrukować interesujące nas dane.

Delegacja służbowa
W module tym możemy gromadzić, zarządzać i rozliczać wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe pracowników (delegacje), a następnie w prosty i wygodny sposób wydrukować interesujące nas dane.

<strong>Wydruk Polecenia wyjazdu</strong><br />Obok znajduje się przykładowy wydruk polecenia wyjazdu i rachunku.

Wydruk Polecenia wyjazdu
Obok znajduje się przykładowy wydruk polecenia wyjazdu i rachunku.

<strong>Kalendarz dni pracy</strong><br />Kalendarz powinien być ustalany na początku każdego roku kalendarzowego.

Kalendarz dni pracy
Kalendarz powinien być ustalany na początku każdego roku kalendarzowego.

<strong>Składniki wynagrodzenia</strong><br />W tym oknie możemy określić składniki dodatkowe i potrącenia oraz ich wpływ na wyliczanie płac.

Składniki wynagrodzenia
W tym oknie możemy określić składniki dodatkowe i potrącenia oraz ich wpływ na wyliczanie płac.

<strong>Wskaźniki płac</strong><br />W tym oknie definiujemy wskaźniki płacowe, na których będą opierać się wyliczenia płac wykonywane w programie.

Wskaźniki płac
W tym oknie definiujemy wskaźniki płacowe, na których będą opierać się wyliczenia płac wykonywane w programie.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024