WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA

Wdrażanie oprogramowania

Oprócz obsługi naszych programów - Kadry Płace, Finanse Księgowość, Ewidencja Wychowanków, Asystent Serwisu oraz Faktura Magazyn, wdrażamy również następujące systemy informatyczne:

 • POMOST Std to system informatyczny firmy Sygnity S.A., który wspomaga działalność pomocy społecznej w realizacji ustawowych zadań.
  System gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa.
 • ŚWIADCZENIA to system informatyczny firmy Sygnity S.A., który gromadzi i przetwarza informacje o realizacji zadań wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, systemie oświaty oraz dodatkach mieszkaniowych w celu ich właściwego planowania i realizacji.
  Oprogramowanie obejmuje moduły:
  Świadczenia Rodzinne
  - realizuje ustawę o Świadczeniach Rodzinnych,
  Fundusz Alimentacyjny -
  realizuje ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego,
  Stypendia Szkolne
  - realizuje ustawę o systemie oświaty w zakresie obsługi wniosków w sprawie pomocy materialnej dla uczniów,
  Dodatki Mieszkaniowe
  - stworzony w celu wsparcia realizacji zapisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 • SJO BeSTi@ jest programem służącym do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Ma na celu wspomożenie służb finansowych JST w realizacji zadań w zakresie:
  - planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany,
  - sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych,
  - graficznego przedstawiania danych planistycznych i danych z wykonania budżetu za pomocą modułu raportowego,
  - wymiany danych między jednostkami samorządu terytorialnego a regionalną izbą obrachunkową bez użycia zewnętrznych programów pocztowych.
 • PŁATNIK to program stworzony specjalnie dla płatników składek ZUS. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024