KADRY PŁACE - aktualności

KP

Wersja 2017.4.0 z dnia 21.06.2017 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Zaktualizowano formularze ZAP-3 oraz PIT-2.
 • Dodano możliwość wysyłania formularza ZAP-3 do systemu "e-Deklaracje".
 • Dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz komisje KRPA dodano pole zaznaczenia "Całkowita kwota umowy powyżej 200zł". Zaznaczając to pole narzucamy programowi, aby wyżej wymienione umowy były wykazywane na PIT-4R. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone i kwota z wyżej wymienionych umów będzie mniejsza niż 200 zł to podatek z takich umów będzie wykazywany na PIT-8AR.

Wersja 2017.3.0 z dnia 02.05.2017 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Poprawiono mechanizm pobierania informacji o godzinach przepracowanych w porze popołudniowej oraz nocnej.

Wersja 2017.2.0 z dnia 18.04.2017 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W ewidencji czasu pracy dodano możliwość wprowadzania godzin pracy popołudniowej oraz umożliwiono pobieranie informacji o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym z ubiegłego roku.
  W module PŁACE:
 • Dla definicji listy "Wynagrodzenie podstawowe" umożliwiono pobieranie informacji o godzinach przepracowanych w porze popołudniowej oraz nocnej z ewidencji czasu pracy. Umożliwiono również ręczne wprowadzanie wyżej wymienionych godzin bezpośrednio na liście wypłat.
 • W wydruku "Zestawienie kosztów zatrudnienia" dodano możliwość wyboru stanowiska oraz działu, według którego ma być wygenerowany wydruk.
 • W wydruku "Rachunki dla umowy" dodano informację o potrąceniach komorniczych.
  W module DELEGACJE:
 • Dodano możliwość wprowadzania kilometrów po przecinku.

Wersja 2017.1.0 z dnia 26.01.2017 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano nowy formularz PIT-8C w wersji 8.
  W module KADRY:
 • Na zakładce "Umowy zlecenia / O dzieło / Inne" dodano nowy wydruk "Ewidencja godzin wykonywania zlecenia".
 • Na zakładce "Pracownicy" zmodyfikowano wydruk "Roczna karta ewidencji obecności" dodając możliwość wyświetlenia 14stu symboli nieobecności.

Wersja 2017.0.0 z dnia 02.01.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2017 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja).
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2017. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".

Wersja 2016.2.0 z dnia 19.05.2016 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano nowy wydruk "Zestawienie kosztów zatrudnienia". Wydruk dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz bazuje na informacjach zawartych w normatywnych składnikach wynagrodzenia.

Wersja 2016.1.0 z dnia 18.03.2016 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • W oknie "Przelewy elektroniczne" dodano możliwość wygenerowania pliku z przelewami dla potrąceń (przycisk "Eksport potrąceń"). Aby generowanie pliku dla potrąceń było możliwe, należy w oknie "Normatywne składniki wynagrodzeń" na zakładce "Potrącenia" wybrać odbiorcę potrącenia. Słownik odbiorców potrąceń jest dostępny w oknie głównym programu -> menu "Administracja" -> "Odbiorcy potrąceń". Aby ustalić domyślny tytuł przelewu należy wejść z głównego okna programu w menu "Administracja" -> "Składniki wynagrodzenia" -> zakładka "Potrącenia".

Wersja 2016.0.1 z dnia 19.01.2016 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono nowe wersje formularzy PIT obowiązujące w 2016 roku: PIT-4R w wersji 6, PIT-8AR w wersji 6, PIT-11 w wersji 23, PIT-40 w wersji 22, PIT-R w wersji 18.

Wersja 2016.0.0 z dnia 30.12.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2016 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja).
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2016. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".

Wersja 2015.1.1 z dnia 26.06.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Poprawiono mechanizm dodawania nowych wartości składników normatywnych.

Wersja 2015.1.0 z dnia 19.06.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dodano nowy wzór szablonu "Skierowanie na badanie lekarskie".
  W module PŁACE:
 • W oknie "Normatywne składniki wynagrodzenia" dodano nową zakładkę potrącenia, na której można zdefiniować stałe (miesięczne) wartości potrąceń.
 • Dodano nową definicję listy "Dieta".
 • Zmodyfikowano mechanizm wyliczania wynagrodzenia podstawowego, aby wyliczał proporcjonalnie wynagrodzenie dla osób zatrudnionych lub zwolnionych w trakcie trwania miesiąca. Dodatkowo podczas tworzenia lub edycji listy "Wynagrodzenia podstawowe" w oknie "Składniki wynagrodzenia" na zakładce "Dodatki 1" dodano nowe pole "Dni robocze obowiąz. umowy". Pole informuje o ilości dni roboczych, za które należy się wynagrodzenie (informacja ważna kiedy osoba, dla której wyliczane jest wynagrodzenie jest zatrudniona lub zwolniona w trakcie twania miesiąca).

Wersja 2015.0.5 z dnia 14.05.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano formularze PIT-11 oraz PIT-8AR w wersjach obowiązujących w 2015 roku.

Wersja 2015.0.4 z dnia 10.02.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano możliwość wysłania formularza PIT-40 do systemu "e-Deklaracje".

Wersja 2015.0.3 z dnia 02.02.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano możliwość wysłania formularza PIT-R do systemu "e-Deklaracje" jako załącznik do PIT-11.

Wersja 2015.0.2 z dnia 15.01.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano możliwość wysłania formularza PIT-R do systemu "e-Deklaracje".
 • W oknie edycji formularza PIT-4R na zakładce "C. 10-12" dodano przycisk "Przelicz". Przycisk służy do wyliczenia wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Wersja 2015.0.1 z dnia 09.01.2015 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Poprawiono mechanizm odbierania UPO dla formularzy podatkowych wysyłanych elektronicznie do systemu "e-Deklaracje".

Wersja 2015.0.0 z dnia 02.01.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2015 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja).
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2015. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".
 • Zaktualizowano formularze podatkowe PIT do wersji obowiązujących w bieżącym roku.

Wersja 2014.1.0 z dnia 01.12.2014 zawiera następujące zmiany:

  1. W module KADRY:
 • W menu "Wydruki" dodano nowy wydruk "Karta urlopowa".
 • 2. W module PŁACE:
 • Na zakładce "Osoby" dodano nowy przycisk "Formularze podatkowe". Przycisk umożliwia otworzenie okna z formularzami przystosowanym do elektronicznej wysyłki do systemu "e-Deklaracje" (na dzień dzisiejszy są to formularze PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR). Do wysyłki elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, należy zarejestrować ręcznie bibliotekę do obsługi podpisu elektronicznego podpis_xml.dll znajdującą się w katalogu programu Kadry Płace. Aby zarejestrować bibliotekę należy użyć jednego z dwóch skryptów "podpis_reg_dll_2.0.cmd" dla wersji Microsoft .NET Framework 2.0 lub "podpis_reg_dll_4.0.cmd" dla wersji Microsoft .NET Framework 4.0. W systemie operacyjnym Windows 7 oraz 8 należy uruchomić skrypt jako administrator (prawy przycisk na skrypcie i kliknąć "Uruchom jako administrator"). W razie problemów z instalacją prosimy o kontakt z serwisem.

Wersja 2014.0.1 z dnia 18.02.2014 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano nowy wzór wydruku "Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej".

Wersja 2014.0.0 z dnia 02.01.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2014 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja).
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2014. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".
 • Zaktualizowano formularze podatkowe PIT do wersji obowiązujących w bieżącym roku.

Wersja 2013.4.0 z dnia 04.12.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano nowe kody świadczenia / przerwy obowiązujące od 1 listopada 2013 (319, 320, 325, 326, 327, 328) oraz zaktualizowano objaśnienie do obecnie obowiązujących (311, 315).

Wersja 2013.3.0 z dnia 21.11.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano nową definicję listy płac "Premia".
 • Dla wydruku "Lista płac" dodano możliwość modyfikacji szablonu. Funkcjonalność dostępna w oknie "Parametry listy płac".

Wersja 2013.2.0 z dnia 08.10.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W "Ewidencji czasu pracy" dodano przycisk "Drukuj". Domyślną akcją przycisku jest wydruk "Miesięcznej karty obecności". Natomiast po wciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony przycisku użytkownik ma możliwość wydrukowania dodatkowo "Rocznej karty ewidencji obecności" oraz "Zestawienia urlopu wykorzystanego".

Wersja 2013.1.1 z dnia 19.08.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Do słownika "Rodzaj chorobowego" w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego dodano pozycję "Chorobowe 60%".
 • Dodano nową definicję listy płac "Wynagrodzenia podstawowe - wyrównanie". Za pomocą listy można dokonywać wyrównań wynagrodzenia podstawowego.
 • Zablokowano możliwość utworzenia dla tej samej osoby dwóch list "Wynagrodzenia podstawowe".
 • Zmodyfikowano mechanizm wyliczania podstawy zasiłku chorobowego. Obecnie mechanizm w całości opiera sie na składnikach normatywnych pracownika, co narzuca obowiązek ich uzupełniania.

Wersja 2013.1.0 z dnia 16.05.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • W oknie "Składniki wynagrodzenia" dodano nową kolumnę "Macierz." (macierzyńskie). Dzięki temu użytkownik ma możliwość zdefiniowania osobno składników wchodzących w skład podstawy zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku chorobowego.
 • W oknie "Roczna karta przychodów pracownika" dodano możliwość wybierania miesięcy, które mają być wyświetlane na liście. Aby wybrać miesiące należy kliknąć na strzałce znajdującej sie z prawej strony kolumny "Miesiąc" i zaznaczyć miesiące, które mają być pokazywane na liście.

Wersja 2013.0.3 z dnia 08.02.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Na zakładce "Osoby"->przycisk "Wydruki" dodano nowy wydruk "Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej". Wydruk zawiera zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zestawienie wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerwy. Wydruk zawiera wszelkie niezbędne informacje, które powinno posiadać zestawienie roczne RMUA.

Wersja 2013.0.2 z dnia 21.01.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Skorygowano formularz podatkowy PIT-4R w taki sposób, aby nie były na nim uwzględniane listy płac, których suma w miesiącu nie przekracza 200 zł brutto.

Wersja 2013.0.1 z dnia 07.01.2013 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Zaktualizowano formularze podatkowe PIT do wersji obowiązujących w bieżącym roku.

Wersja 2013.0.0 z dnia 02.01.2013 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2013 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2013. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".

Wersja 2012.7.0 z dnia 08.10.2012 zawiera następujące zmiany:

  Dodano nowy moduł TERMINARZ:
 • Za pomocą funkcji terminarza można definiować przypomnienia, o których program będzie informował komunikatem na ekranie powiadamianą osobę w określonym czasie. Zalogowany użytkownik widzi tylko przypomnienia, w których uczestniczy jako osoba dodająca lub osoba powiadamiana.

Wersja 2012.5.0 z dnia 20.08.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Podczas tworzenia nowej listy płac zobligowano użytkownika do ustalenia numeru rachunku, z którego będą realizowane wypłaty dla danej listy płac.
 • W oknie "Okresy świadczenia/przerwy" zaktualizowano możliwość przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, dla których istnieje możliwość zdefiniowania waloryzacji świadczeń o określony przez użytkownika współczynnik waloryzacji.

Wersja 2012.4.0 z dnia 20.06.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W ewidencji czasu pracy dodano możliwość uzupełniania wielu dni wybranym symbolem. Aby użyć funkcji należy wcisnąć prawy klawisz myszy na tabeli ewidencji czasu pracy, następnie wybrać "Uzupełnij symbolem".
 • W module PŁACE:
 • W oknie generowania przelewów elektronicznych dodano przycisk umożliwiający automatyczne ustalenie tytułu przelewu. Dzięki temu użytkownik może dostosować treść tego pola do własnych potrzeb.
 • W oknach edycji list płac dodano przyciski informacyjne, pokazujące jak dany składnik wynagrodzenia jest wyliczany.
 • Wprowadzono modyfikację w wyliczania dodatku nocnego polegającą na zmianie algorytmu na ((podstawa dodatku nocnego / godz. normatywne w miesiącu) * godz. nocne w miesiącu * 20%). Podstawa dodatku nocnego jest możliwa do ustawienia w normatywnych składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika.

Wersja 2012.3.2 z dnia 18.05.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Zastąpiono formularz NIP-3 formularzem ZAP-3.
 • Zaktualizowano format przelewu elektronicznego VideoTel.
 • Poprawiono błędy powstałe w poprzedniej wersji.

Wersja 2012.3.0 z dnia 13.02.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dodano wydruk "Wniosek o urlop". Na jednej stronie domyślnie drukują się cztery egzemplarze niewypełnionych wniosków.

Wersja 2012.2.0 z dnia 02.02.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Dodano mechanizm automatycznego naliczania dodatku za pracę w nocy według algorytmu ((płaca zasadnicza / godz. normatywne w miesiącu) * godz. nocne w miesiącu * 20%).

Wersja 2012.1.0 z dnia 13.01.2012 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dla rocznej karty ewidencji obecności dodano możliwość stworzenia zbiorówki dla wszystkich pracowników.
 • W module PŁACE:
 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 lutego 2012 roku.
 • Zaktualizowano formularze podatkowe PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-40 do wersji obowiązujących w bieżącym roku.
 • Dodano nową definicję listy "Świadczenia nieopodatkowane".

Wersja 2012.0.0 z dnia 02.01.2012 zawiera następujące zmiany:

 • Uaktualniono wartości wskaźników płacowych do obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2012 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.
 • W menu "Administracja"->"Kalendarz systemowy" dostępny jest kalendarz na rok 2012. Aby pobrać kalendarz, należy wcisnąć przycisk "Pobierz kalendarz".

Wersja 2011.6.0 z dnia 22.12.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dodano możliwość importu danych kadrowych z programu Płatnik (dokumenty ZUA, ZZA).
 • W ewidencji czasu pracy podczas ostatniej aktualizacji zmieniono mechanizm ustalania urlopu wypoczynkowego. Ponieważ wcześniej program do wyliczenia urlopu opierał się na godzinach normatywnych, a nie kontrolował poprawności wprowadzenia godzin przepracowanych przez użytkownika, po poprzedniej aktualizacji mogły pojawić się różnice w przysługującym urlopie wypoczynkowym. Aktualizacja ta zapobiega występowaniu tego problemu.

Wersja 2011.5.0 z dnia 01.12.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W ewidencji czasu pracy dodano obsługę zasiłku opiekuńczego. Program kontroluje liczbę dni pozostałą do wykorzystania w danym roku. Informacje o pozostałych dniach zasiłku opiekuńczego widoczne są na panelu po prawej stronie okna ewidencji czasu pracy analogicznie do chorobowego zakładowego.
 • W ewidencji czasu pracy ulepszono mechanizm kontroli urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik pracuje w nienormowanym czasie pracy i pozostało mu w godzinach mniej urlopu wypoczynkowego niż to wynika z normatywnych godzin pracy to wtedy program sugeruje odpowiednią wartość godzin przepracowanych wynikającą z różnicy godzin normatywnych a pozostałymi godzinami urlopu.

Wersja 2011.4.1 z dnia 16.11.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W ewidencji czasu pracy ulepszono mechanizm ustalania czasu pracy. Mechanizm w czasie rzeczywistym ustala czas przepracowany oraz wyświetla odpowiedni kolor. Do tej pory było to robione dopiero po wciśnięciu przycisku "Akceptuj".
 • W module PŁACE:
 • Zmieniono metodę ustalania nazwy pliku eksportowanych przelewów bankowych do formatu 'KP_RR-MM-DD_GG-MM-SS' bazujący na aktualnym czasie.
  Gdzie:
  KP - skrót nazwy programu,
  RR-MM-DD - rok-miesiąc-dzień,
  GG-MM-SS - godzina-minuta-sekunda.

 • Dzięki takiemu zapisowi istnieje możliwość tworzenia kilku plików przelewów, które następnie można wczytać do programu bankowego.

Wersja 2011.4.0 z dnia 21.09.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dodano nowe wydruki "Zestawienie planowanych zmian wysokości dodatku stażowego" oraz "Zestawienie planowanych nagród jubileuszowych". Wydruki umożliwiają wygenerowanie listy osób na dany rok, które nabywają prawo do dodatku stażowego lub nagrody jubileuszowej.

Wersja 2011.3.1 z dnia 22.07.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • Dodano możliwość automatycznej kontroli wartości procentowej dodatku stażowego. Aby program mógł uwzględniać na nowo tworzonych listach płac aktualną wartość dodatku stażowego Pracownik musi mieć zaznaczone pole "Czy aktualizować procent dodatku stażowego" w kartotece Pracownika na zakładce "Dane zawodowe", ponadto aby dane były poprawnie wyliczane należy uzupełnić informacje o stażu pracy.

Wersja 2011.2.0 z dnia 24.05.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Zaktualizowano wydruk wyliczenia podstawy wynagrodzenia za czas choroby, dodając wyliczenie należnego zasiłku dziennego.

Wersja 2011.1.0 z dnia 02.04.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module KADRY:
 • W kartotece pracownika zakładka "Godziny pracy" została przeniesiona do składników normatywnych. Dzięki tej operacji można dokonać zmiany warunków zatrudnienia pracownikowi bez potrzeby tworzenia nowej kartoteki.
 • W module PŁACE:
 • Dodano nową defininicję listy "Ekwiwalent urlopowy".
 • Dla definicji listy "ZFŚS" dodano nowy składnik "Świadczenia opodatkowane".
 • Dla definicji list "Wynagrodzenia podstawowe" oraz "Kontrakt menedżerski" dodano mechanizm automatyzujący proces pobierania ilości dni urlopu wykorzystanego w danym okresie na podstawie ewidencji czasu pracy.
 • Dla definicji list "Wynagrodzenia podstawowe", "Kontrakt menedżerski" oraz "Lista zasiłkowa" dodano mechanizm automatyzujący proces pobierania ilości dni okresu świadczeń/przerwy w podanym okresie na podstawie ewidencji czasu pracy. "Funkcja zostanie wywołana po naciśnięciu przycisku "Pobierz dane z ewidencji".
 • Usprawniono metodę wyliczania podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, uwzględniając aktualne przepisy dotyczące podstawy wymiaru świadczenia.
 • W oknie "Okres świadczenia/przerwy" istniej możliwość wybrania, które miesiące należy wliczać do podstawy. Można to zrobić klikając na pole zaznaczania bezpośrednio w tabelce w kolumnie "Wliczaj". Okresy niewliczane do podstawy są oznaczone kolorem czerwonym. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych wliczanych do podstawy.

Wersja 2011.0.0 z dnia 07.01.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module PŁACE:
 • Zaktualizowano mechanizm eksportu do programu Płatnik obowiązujący w roku 2011.
 • Zaktualizowano formularze podatkowe dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2011 r.
 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2011 r. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Kadry Płace (domyślnie C:\INESA\KP\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024